Mali Müşavirler: Merkez Bankası tarafından istenen Özet Döviz Pozisyon Raporu’nun bu haliyle verilebilmesi mümkün değil

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından istenen “Özet Döviz Pozisyon Raporu”nun belirlenen şekilde ve sürelerde verilebilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan toplam kredi bakiyesi 5 Milyon TL ve üzerinde olan tüzel kişi müşterilerinin, “Özet Döviz Pozisyon Raporu’nu aylık dönemler halinde ve izleyen ayın ilk 10 iş günü içinde, Banka’nın bilgi sistemlerine elektronik ortamda bildirilmesini talep etmişti. İstanbul Serbest Muhasebeciler Odası (İSMMMO), raporun büyük kurumsal firmalar haricinde, belirlenen sürede ve eksiksiz olarak sunulabilmesinin imkânsız olduğunu açıkladı.

 İSMMMO tarafından yapılan açıklamada, “Odamıza üye meslek mensuplarımızdan, istenilen raporun takip eden ayın ilk on iş günü içerisinde oluşturulması ve bankanın bilgi sistemine elektronik ortamda girişinin yapılmasının mümkün olmadığına ilişkin çok sayıda başvuruda bulunulmuştur. Meslek mensuplarımızca iletilen görüşlerin temelinde; fiili imkansızlıklar nedeniyle söz konusu verilerin, muhasebe işlem süreçleri ile vergi mevzuatı ve ticaret hukuku düzenlemeleri çerçevesinde belirtilen sürelerde oluşturulamayacağı yönündedir” denildi.

 Mali müşavirlerden 3 talep

Kararın gözden geçirilmesini isteyen İSMMMO Başkanı Erol Demirel, “Raporun dönem ortasında bu koşullarda hazırlanması, talep eden kuruma katkı yapmayacağı gibi hazırlayan kurumlara ve meslek camiamıza taşınamayacak kadar ağır bir yük getirecektir” dedi. Erol Demirel, mali müşavirlerin taleplerini şöyle sıraladı: “Söz konusu yükümlülük kaldırılmalı ya da muhasebe ve bilgi işlem sistemlerinin uygun hale getirilebilmesi için düzenleme 2024’e ertelenmeli. Yıl sonu bilançolardaki verilerin oluşmasının ardından, makul bir süre içinde bankanın bilgi sistemlerine bir kerede iletilmesini sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalı. 5 Milyon TL olarak belirlenen seviye kredi kullanım limitinin önemlilik kavramı dahilinde uygun bir seviyeye yükseltilmeli.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir